I anledning af Stauning Havns
60 års jubilæum i 1998
blev der udgivet et jubilæumsskrift med beretning om havnens opståen og om de mange problemer med at få sejlrenden lavet.

Denne publikation ligger som et pdf-dokument og kan åbnes og downloades, hvis man har et program, som hedder Adobe Reader. Det er et gratis program og har man det ikke på sin komputer, kan det hentes på denne adresse:

http://store.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Åben dokument
Hent program